Bine ai venit pe site-ul RomEval, noua platforma on-line de evaluari proprietati imobiliare
Proprietatea ta la adevarata valoare

    str. Regiment 11 Siret, nr. 50, bl. G1, ap. 4

    Galati, Romania

    9:00 - 18:00

    Luni - Vineri

    Despre ANEVAR

    Ce reprezinta ANEVAR?

    Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

    a luat fiinţă, în anul 2011, în baza Ordonanţei Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 99/2013, ca organizaţie profesională de  utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de actul normativ mai sus menţionat.

    Apariţia sa încununează cei 20 de ani în care profesia de evaluator a evoluat și s-a maturizat odată cu consolidarea mediului economic românesc, ea fiind continuatoarea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România – ANEVAR.

    Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea și autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea și protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale și a unui înalt nivel de calificare profesională, precum și promovarea standardelor, metodelor și tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.

     

    Sediul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este în București, str. Scărlătescu, nr. 7, sector 1, cod poștal 011158, telefon 021.315.65.64, fax 021.311.13.40.

    Conform atribuţiilor sale, Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România:

    • organizează examenele pentru dobândirea calităţii de evaluator autorizat;
    • atribuie calitatea de evaluator autorizat și emite autorizaţii pentru exercitarea acestei profesii în condiţiile stabilite de regulamentul său de organizare și funcţionare (aprobat prin Hotărârea nr. 353/2012 a Guvernului României);
    • adoptă standardele de evaluare obligatorii pentru desfășurarea activităţii de evaluare;
    • monitorizează aplicarea standardelor de evaluare de către evaluatorii autorizaţi, în exercitarea profesiei;
    • adoptă regulile și principiile deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi, în conformitate cu responsabilităţile și demnitatea profesiei;
    • monitorizează respectarea regulilor și principiilor deontologice care guvernează activitatea evaluatorilor autorizaţi;
    • sprijină formarea și perfecţionarea profesională a evaluatorilor autorizaţi;
    • organizează evidenţa evaluatorilor autorizaţi, prin înscrierea acestora în Tabloul Asociaţiei;
    • asigură buna desfășurare a activităţii de evaluare;
    • apără prestigiul și independenţa profesională a membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate precum și cu alte persoane fizice și juridice din ţară și din străinătate;
    • colaborează cu organisme profesionale din ţară și de peste hotare;
    • elaborează și publică ghiduri profesionale în domeniul evaluării;
    • editează publicaţii de specialitate;
    • organizează manifestări știinţifice în domeniul studierii și dezbaterii problemelor teoretice și practice ale evaluării;
    • organizează sau participă la conferinţe, congrese sau alte manifestări profesionale cu caracter intern și internaţional, având tematici din domeniul său de activitate sau din domenii conexe;
    • elaborează propuneri de modificare și completare a actelor normative din domeniul de activitate al evaluatorilor autorizaţi și le înaintează instituţiilor abilitate pentru promovare.

    Sursa: www.anevar.ro