Bine ai venit pe site-ul RomEval, noua platforma on-line de evaluari proprietati imobiliare
Proprietatea ta la adevarata valoare

    str. Regiment 11 Siret, nr. 50, bl. G1, ap. 4

    Galati, Romania

    9:00 - 18:00

    Luni - Vineri

    Podul peste Dunare – despagubiri uriase pentru proprietarii din zona
    decembrie 6, 2018

    Podul peste Dunare – despagubiri uriase pentru proprietarii din zona

    Statul pregăteşte peste 10 milioane lei pentru exproprierile de pe traseul Podului suspendat peste Dunăre Brăila – Tulcea • 9,87 milioane lei sunt alocate judeţului Brăila, şi doar 0,478 milioane pentru exproprierile din judeţul vecin • 9 societăţi comerciale locale ar urma să primescă peste 6 milioane lei, iar diferenţa de 3,8 milioane este alocată pentru circa 40 de familii din municipiu şi din comuna Vădeni • cea mai mare sumă pentru persoane juridice revine unei companii brăilene de construcţii şi structuri metalice Danketer Impex SRL (2,65 milioane lei) • de asemenea, şi “Soroli Cola” este pe listă cu 1.84 milioane lei pentru trei loturi de teren intravilan

    Guvernul alocă peste 10 milioane lei exproprierilor pentru podul suspendat care ar urma să asigure legătura Brăila – Tulcea peste fluviul Dunărea, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră de după Revoluţie, în valoare de 2 miliarde lei. Potrivit studiului anexat proiectului de act normativ, cea mai mare parte din aceşti bani se estimează a fi achitată pentru exproprierile din judeţul nostru, aproape 9,9 milioane lei, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice. Printre firmele ce ar urma să primească bani de la stat pentru a preda terenurile de pe amplasamentul podului se numără fabricantul de construcţii şi structuri metalice “Danketer Impex” SRL (2,65 milioane lei), căruia îi va fi expropriată inclusiv o hală de producţie, dar şi compania aparţinând familiei omului de afaceri Gheorghe Caruz – “Soroli Cola” SA, (1,84 milioane lei). Din rândul persoanelor fizice, primele 3 familii cu cele mai mari sume (Cojanu Gheorghe, Costea Ştefan şi Verdeţ Moise) însumează aproape 1,9 milioane lei. În altă ordine de idei, licitaţia pentru stabilirea expertului care se va ocupa de exproprieri este în faza de contestaţie la instanţă, mai precis la Curtea de Apel Bucureşti.

     

    “Soroli Cola”, despăgubiri de aproape 2 milioane lei pentru 1,25 hectare în intravilanul arabil al municipiului

    Guvernul a pregătit 10,348 milioane lei pentru a expropria terenuri în suprafaţă totală de circa 64,23 hectare în judeţele Brăila şi Tulcea necesare construirii podului suspendat peste Dunăre, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Transporturilor.

    Prin acest act normativ se propune:

    – aprobarea amplasamentului care constuie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”;

    – aprobarea declanşării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată (…), a listei cuprinzând imobilele supuse exproprierii situate pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni (judeţul Brăila) şi a localităţilor Smârdan şi Jijila (judeţul Tulcea), proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor.

    Mai detaliat, este vorba despre sume în cuantum total de 10.348.064 lei, pentru un număr de 400 imobile, în suprafaţă totală de 642.293 mp teren.

    De precizat că proiectul are statut de lucrare de utilitate publică de interes naţional, iar cele peste 10 milioane lei estimate cu titlu de despăgubiri rezultă din raportul de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat ANEVAR.

    O privire de ansamblu asupra acestui studiu arată că din cele 10,35 milioane lei, 9,87 milioane sunt alocate pentru despăgubirile estimate în cazul judeţului Brăila, în timp ce diferenţa de 0,478 milioane lei este pentru judeţul vecin.

    Discutând strict despre Brăila, cele mai mari despăgubiri 2,65 milioane lei sunt prevăzute pentru fabricantul de construcţii şi structuri metalice “Danketer Impex” SRL (proprietatea în părţi egale a soţilor Elena şi Nicolae Anton), precum şi firmei controlate de familia omului de afaceri Gheorghe Caruz, mai precis “Soroli Cola” pentru suma de 1,84 milioane lei. În cazul “Danketer Impex” SRL este vorba despre aproximativ 0,4 ha de teren intravilan cu o despăgubire estimată la 0,71 milioane lei, plus o întreagă hală de producţie şi o cabină poartă evaluate la circa 1,94 milioane lei. Pentru “Soroli Cola” despăgubirile vizează trei loturi de teren intravilan arabil în suprafaţă de aproximativ 1,2559 ha.

    Alături de aceste două companii pe lista despăgubiţilor mai apar firmele “Lukoil România” pentru suma de 59.858 lei, “Lanul Auriu” – 12.346 lei, “Contecoman Serv” – 5.024 lei. “Confmetal” – 335.940 lei, “Agrozootehnica Vădeni” – 86.203 lei, “Horticola Dunărea” – 426.164 lei, precum şi “Nador Com” (firmă în faliment) cu suma de 543.318 lei.

    În cazul persoanelor fizice, lista realizată de evaluatorul ANEVAR cuprinde circa 40 de familii care deţin terenuri arabile în intravilanul municipiului şi extravilanul  comunei Vădeni în suprafaţă totală de 11,63 ha, plus un imobil în intravilanul municipiului (casă de locuit din cărămidă evaluată la 46.000 lei cu terenul aferent evaluat la 17.250 lei), toate însumând aproape 3,8 milioane lei. Pe lista proprietarilor persoane fizice în cazul cărora au fost stabilite sume mari se află familii precum Gheorghe Cojan care ar urma să primească despăgubiri de 0,56 milioane lei, Ştefan Costea – 0,733 milioane lei, sau Moise Verdeţ – 0,57 milioane lei.

    Stabilirea specialistului în exproprieri încă nefinalizată

    În ce priveşte licitaţia având ca scop stabilirea unui expert pentru procedura exproprierilor pentru realizarea proiectului pod suspendat peste Dunăre Brăila – Tulcea, mai exact atribuirea contractului “Întocmire documentaţii cadastrale, rapoarte de evaluare şi asigurare servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării şi execuţiei obiectivului de investiţie «Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila», pe raza localităţilor Brăila şi Vădeni, judeţul Brăila şi localităţile Smârdan şi Jijila, judeţul Tulcea”, procedura este pe masa de lucru a magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti unde a ajuns o plângere formulată de unul dintre ofertanţi. Achiziţia, cu o valoare estimată de 1,921 milioane lei, fără TVA, nu a fost încă finalizată întrucât unul dintre ofertanţi, SC “Cornel & Cornel Topoexim” SRL, a formulat plângere la CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor). În linii mari, contestatoarea a solicitat “să se constate nelegalitatea / netemeinicia / nefundamentarea şi să fie anulate în parte procesele-verbale şi grilele de evaluare, raportul procedurii şi adresa de comunicare a rezultatului procedurii, precum şi actele subsecvente lor; să fie obligată autoritatea contractantă la reluarea evaluării de la momentul acordării punctajelor şi să emită un nou proces verbal, prin care să fie acordat punctaj tehnic maxim ofertei contestatoarei şi punctajul tehnic corect ofertei concurente; să fie obligată autoritatea contractantă să claseze pe primul loc oferta contestatoarei şi să îi solicite documentele justificative în vederea demonstrării informaţiilor din DUAE”. La final, CNSC a decis că admite în parte contestaţia formulată, anulează raportul procedurii şi actele subsecvente acestuia, în partea care priveşte evaluarea ofertei contestatoarei, şi obligă autoritatea contractantă să reevalueze această ofertă. Pe cale de consecinţă, ofertantul declarat câştigător, asocierea formată din “Topovia 2002” SRL, “Stocad Proiect” SRL, “Teaha & Füzeşi” Societate Civilă de Avocaţi (liderul asocierii) şi “Portnoi şi Asociaţii” Societate Profesională de Avocaţi cu Răspundere Limitată, a înaintat, în august anul curent, Curţii de Apel Bucureşti o plângere prin care solicită modificarea deciziei CNSC în sensul respingerii în principal ca tardiv formulată, în subsidiar ca nefondată/neîntemeiată, a contestaţiei iniţiale înaintată de SC “Cornel & Cornel Topoexim” SRL, cu consecinţa menţinerii raportului procedurii de atribuire. Altfel spus, atribuirea către asocierea în frunte cu “Topovia 2002” a contractului ce face obiectul procedurii de achiziţie publică. La şedinţa de luni, 1 octombrie, completul de judecată a stabilit în recurs că “Respinge ca nefondate plângerile formulate. Definitivă”. De precizat că CNAIR a comunicat faptul că “Semnarea contractului va fi posibilă după soluţionarea tuturor litigiilor în cadrul procedurii de atribuire”.

    Sursa obiectivbr.ro

    Add your Comment

    Arhive

    Kroth is a corporate consulting & business WordPress theme. You can customize what ever you think to make your website much better from your great ideas.